Нормативні документи

Закони України, які регулюють водогосподарську діяльність.

Підзаконні акти, які регулюють водогосподарську діяльність.

  • Положення про державну систему моніторингу довкілля. (Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 року №391);
  • Порядок користування землями водного фонду. (Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року №502) до ст.85 Водного кодексу України;;
  • Порядок визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режим ведення господарської діяльності в них. (Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 1996 року № 486) до ст.87 Водного кодексу України із змінами;
  • Порядок використання земель у зонах їх можливого затоплення внаслідок повеней та паводків. (Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року № 87) із змінами;
  • Порядок видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду. (Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 року №557) зі змінами;
  • Порядок погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 року №459. (Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року №321);
  • Порядок розроблення й затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих. (Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 року №1100) до ст.38 Водного кодексу України.

Державний облік вод

● Порядок ведення державного обліку водокористування. Затверджений наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16 березня 2015 року №78);
● Державна статистична звітність - форма 2ТП-водгосп (річна) „Звіт про використання води”. (Затверджена наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16 березня 2015 року №78);
● Типові форми первинного обліку з використання вод (ПОД -11 „Журнал обліку водоспоживання (водовідведення) водовимірювальними приладами та обладнанням ”, ПОД-12 „Журнал обліку водоспоживання (водовідведення) побічними методами”, ПОД-13 „Журнал обліку якості зворотних вод, що скидаються”. (Затверджені наказом Держкомстату України від 27 липня 1998 року №264).

Відомчі нормативні документи

● Програма державного моніторингу довкілля в частині проведення Держводагентством України радіологічних і гідрохімічних спостережень за станом поверхневих вод у контрольованих створах. (Затверджена наказом Держводагентства України від 10.02.2015 року №14);
● Порядок організації і здійснення державного моніторингу вод у системі Держводгоспу України (ВНД 33-5.5-10-2002);
● Єдине міжвідомче керівництво по організації та здійсненню державного моніторингу вод. (Затверджене наказом Мінекології від 24 грудня 2001 року №485);
● Правила технічної експлуатації меліоративних систем (Затверджені наказом Держводгоспу України 25 грудня 2001 року№285);
● Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації сільських населених пунктів. (ВНД 33-3.4-01-2000);
● Порядок виконання інженерних робіт у межах меліоративних систем (ВБН В.2.4 -33-3.3-2001) та ін.;
● Інструкція щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру на водогосподарських системах, захисних спорудах, водосховищах. (ВНД 33-.1.1-14-2001).