Експлуатація

Комплекс меліоративних споруд, які забезпечують в прикореневому шарі осушуваної території оптимальний водний і повітряний режим для вирощування високих і стабільних врожаїв сільськогосподарських культур, називається осушувальною системою.

Нормальна робота меліоративних споруд осушувальних систем, що забезпечує інтенсивне використання осушених земель, залежить від своєчасного якісного виконання експлуатаційних заходів.

Меліоративні системи являють собою відкриту мережу каналів та закриту колекторно-дренажну мережу, на яких розташовані гідротехнічні споруди. До відкритої мережі каналів під'єднана закрита колекторно-дренажна мережа, яка виконує основну роль у зниженні рівня ґрунтових вод на перезволожених сільськогосподарських угіддях та створенні оптимального водно-повітряного режиму у прикореневому шарі ґрунту.

Комплекс основних заходів по експлуатації осушувальних систем складає: нагляд, догляд, поточний, капітальний, аварійний ремонти, реконструкція. Перераховані заходи по експлуатації осушувальних систем тісно пов'язані між собою. Своєчасне і правильне їх застосування забезпечує безперебійну роботу і довговічність меліоративних споруд.

Загальна балансова вартість основних меліоративних фондів складає 288135,9 тис.грн. Протяжність відкритої мережі водоприймачів (каналів) в межах зони діяльності управління становить 2845,870 км . Кількість гідротехнічних споруд (шлюзи, регулятори, трубчаті переїзди, інші) на відкритій мережі складає 2948,0 шт., у тому числі державних 1416 шт. Протяжність закритої осушувальної мережі – 30182,0 км., кількість гідротехнічних споруд на відкритій осушувальній мережі - 2948,0 шт.; на закритій осушувальній мережі – 24698,0 – шт.. у т.ч. державні.

Експлуатація меліоративних систем

Житомирським МУВГ обслуговується 121 осушувальних систем і ділянок гончарного дренажу загальною площею 91,2 тис.га (гончарним дренажем 70,3 тис.га), у тому числі по районах Житомирський - 17,9 тис.га (15,7 тис.га), Черняхівський -21,9 тис.га (13,6 тис.га), Чуднівський 9,9 тис.га (9,3 тис.га), Коростенський район – 20,2 тис.га, Лугинський район – 11,3 тис.га, Хорошівський район – 10,0 тис.га.

Житомирським МУВГ проводяться роботи згідно планових завдань. За 11 місяців 2019 року були виконані ремонтно-доглядові роботи: очистка плит ГТС від мулу вручну – 154,8 м3; вирубка чагарникової рослинності на меліоративних каналах – 413,6 га; окоска трав’яної рослинності – 1394,2 га; проведено маркування на 239 спорудах; виконано бетонних робіт – 0,56 м3; очистка на міжгосподарських каналах – 9,3 тис.м3. Фактична вартість доглядових робіт – 5000,8 тис.грн. Виконано поточного ремонту на суму 286,7 тис.грн.Відновлено та виконано ремонт 5 гідропостів,проведено 11124 замірів на режимно- спостережувальній мережі. Проведено поновлення альтанок, інформаційних знаків та стел на меліорованих землях районів.