Гідрометрія

Гідрометричні спостереження на меліорованих землях Житомирської області

Для вивчення впливу осушувальних каналів на прилеглу територію влаштовують гідромеліоративні створи. Кожен гідромеліоративний створ має паспорт, в якому вказують місцезнаходження створу, порядковий номер, дата його організації, довжина, прив’язка до реперів та їх відмітки. До паспорту прикладається план-схема розташування створу та продольний профіль з нанесенням свердловин, каналів та реперів.

В адміністративних районах обслуговування управління розташовано 8 гідрометричних постів, а саме: на Г/Д с. Осники, Г/Д с. Очеретянка, ГД с. Вільськ Черняхівського району, на Г/Д с. Турчинівка, Г/Д с. Короченки Чуднівського району, на Г/Д с. Кодня Житомирського району, по яких проводяться заміри подекадно, а у вегетаційний період через 5 днів, залягання рівнів підземних вод проводяться по 44-х наглядових свердловинах.

Так в Житомирському районі такі заміри проводились по першому гідропосту, в який входить 7 наглядових свердловин, в Черняхівському районі по 5 гідропостах, в які входять 22 свердловини, в Чуднівському районі по 2 гідропостах, в які входять 15 наглядових свердловин

Загальна кількість замірів рівнів води в 2017 році склала - 2508 або 57 замірів на одну свердловину в рік.

Протягом року в районах зони діяльності управління відібрано 630 проб ґрунту на вологість.

Спостереження на водомірних постах.

Спостереження за зміною рівнів води на водомірних постах ведуться щодня один раз на добу, зимою один раз у 5 днів, а під час паводків 2-3 рази на добу.

Ці спостереження ведуться в Житомирському МУВГ на рейкових водомірних постах.

Рейкові водомірні пости складаються з однієї, або кількох надійно прикріплених рейок. Звичайно рейкові пости влаштовуються на стінках гідротехнічних споруд на каналах, водоприймачах, ставках та водосховищах.

Заміри на постах заносять в журнал водомірних спостережень. По щодобовим спостереженням вираховується середнє стояння рівнів води за декаду, місяць, рік. По табличним даним будують графіки коливання рівнів води за рік та за декілька років.

Управлінням проводиться спостереження за рівнями води під час проходження весняної повені, літніх паводків та в меженний період на відомчих гідрометричних постах.

Загалом в адміністративних районах обслуговування влаштовано 36 рейкових пости, в тому числі: в Житомирському районі - 15, Черняхівському - 11, Чуднівському - 10.