Охорона праці

Житомирське міжрайонне управління водного господарства здійснює управління та контроль за використанням, охороною і відтворенням водних ресурсів, обслуговуючи при цьому 641 гідротехнічну споруду, 681,6 км. міжгосподарських меліоративних каналів, 1301,30 га. водосховищ.

На виконання цих робіт спрямований багаторічний досвід і творчий потенціал 83 працюючих та задіяні 46 одиниць автотракторної техніки і 13 засобів малої механізації.

Згідно Закону України «Про охорону праці», створено відповідну службу, яка покликана сприяти виконанню правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасних випадків, професійних захворювань та аварій у процесі роботи.

Основним завданням служби охорони праці є:

1. Постійне удосконалення діючої системи управління охороною праці з метою виконання посадовими особами таких робіт:

- навчання працівників безпечним методам праці, пропаганда охорони праці;
- утримання в належному стані техніки і обладнання, будівель і споруд;
- впровадження безпечних виробничих процесів, засобів колективного та індивідуального захисту;
- підвищення санітарно-гігієнічних та побутових умов праці;
- підвищення санітарно-гігієнічних та побутових умов праці;
- забезпечення оптимальних режимів праці і відпочинку;
- професійний відбір працівників з окремих професій.

2. Організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань, аварій та інших випадків, що загрожують життю чи здоров’ю працюючих.

3. Контроль за дотриманням працівниками вимог законодавства України з охорони праці, положень «Галузевої програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в системі Держводгоспу України…», наказів і розпоряджень з цих питань, розділу «Охорона праці» колективних договорів, інших нормативно-правових актів, що діють у межах облводгоспу.

4. Методична допомога працівникам з питань охорони праці.

Наочно - інформаційне облаштування кабінету з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху.

Використання засобів індивідуального захисту.