Надання платних послуг

Перелік платних послуг, які надаються Житомирським МУВГ:

1. Пiдготовка та видача юридичним та фiзичним особам в установленому порядку технiчних умов на проведення iнженерних робiт на землях водного фонду, мелiоративних системах у разi переходiв лiнiйних споруд через воднi об’єкти;

2. Послуги, пов'язані з виконанням земляних робіт;

3. Будівництво ставків та водойм, гідротехнічних і протиповеневих споруд;

4. Обстеження господарських об'єктів та обладнання з наданням рекомендацій спрямованих на зменшення негативного впливу вод;

5. Регулювання водного режиму на осушувально-зволожувальних системах;

6. Виконання ремонтно-будівельних, протифільтраційних робіт;

7. Надання рекомендацій щодо поліпшення стану водних об'єктів, зрошуваних і осушуваних земель з прилеглими територіями;
(відповідно до постанови "КабМіну" України від 26.10.2011 року № 1101)
8. Організація та проведення науково-практичних конференцій, семінарів, нарад з проблем водокористування, експлуатації об'єктів водогосподарсько-меліоративного комплексу;

9. Обстеження гідротехнічних споруд.

10. Послуги, пов’язані з подачею води юридичним і фізичним особам з меліоративних систем для поливу зрошуваних або зволоження осушених земель.

11. Видача довiдок i рекомендацiй щодо водогосподарської обстановки на водних об’єктах та мелiоративного стану осушувальних земель з прилеглими територіями.

12. Технiчне обслуговування внутрiшньогосподарської мелiоративної мережi, споруд, насосних станцiй, систем дренажу, паспортизація меліоративних систем, надання рекомендацій та виконання робіт по покращенню водно-повітряного режиму.

13. Виконання проектно-вишукувальних робіт на проведення капітального та поточного ремонтів каналів, гідротехнічних споруд, гончарного дренажу..

14. Послуги з виконання функцій генерального підрядника у сфері будівництва водогосподарських та інших об'єктів відповідно до законодавства;