Рада молоді
(при Житомирському міжрайонному управлінні водних ресурсів)

Рада молоді при Житомирському міжрайонному управлінні водного господарства є консультативно-дорадчим органом при управлінні, який створений з метою забезпечення організаційних, соціально-економічних, правових умов соціального становлення та розвитку молоді управління, формуванню активної позиції нового покоління спеціалістів водогосподарської галузі.

Рада молоді створюється з ініціативи молоді (віком до 35-ти років) управління. У своїй діяльності рада молоді керується Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Держводагентства, а також Положенням про раду молоді управління.

Основні завдання ради молоді при Житомирському МУВГ
1.Сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу молоді.
2. Пошук і підтримка талановитої молоді серед молодих спеціалістів, надання їм інформаційної, методичної, правової, організаційної допомоги з питань прийняття управлінських рішень.
3.Участь в організації та розвитку між водогосподарськими організаціями культурного співробітництва молоді.
4.Надання можливої інформаційної і правової підтримки при формуванні рад молоді водогосподарських організацій.
5.Сприяння професійному росту молоді водогосподарських організацій, розвитку молодіжних ініціатив і закріпленню молодих кадрів у штаті управління.
6.Організація зустрічей, круглих столів з метою виявлення і узагальнення інформації про напрямки і результати роботи молоді водогосподарських організацій.
7.Сприяння представленню, захисту і реалізації професійних, інтелектуальних, правових і соціально-побутових інтересів і прав молоді.
8.Виконання ролі представницького органу і захисту прав молоді. Впровадження думки молоді щодо різних аспектів професійної діяльності і соціально-побутових питань.
9.Безпосередня участь молоді у формуванні та реалізації політики та програм, що стосуються молоді, врахування потреб молоді.
10.Участь у розробці державних цільових програм водогосподарського напряму.
11.Залучення молоді до формування та вдосконалення напрямів розвитку водного господарства.
12.Організація соціологічних досліджень серед молоді водогосподарських організацій з метою виявлення проблем молодих спеціалістів та пошуку шляхів їх вирішення.