Річки та водойми

Площа зони обслуговування адміністративних районів складає 3388,83.км2. Вся ця площа розміщена в межах басейну р. Тетерів. Найбільша частина районів розміщена в басейні лівої притоки р. Тетерів. Рельєф районів, в основному, рівнинний, підземні води приймають незначну участь у формуванні стоку річок. Основою стоку є атмосферні опади. Такі річки Чуднівського району як Тетерів, Тетерівка, б/н с.Бабушки, б/н смт.Чуднів, стр.Гнилоп’ять, б/н с.Турчинівка беруть свій початок на території району, решта в інших районах області.

Загалом по адміністративних районах зони обслуговування управління протікає 47 малих річок і одна середня р. Тетерів, їхня довжина складає – 811 км. Озера на території адміністративних районів зони діяльності управління відсутні.

Річки Житомирського району: б/н с. Ріжки, б/н с.Двірець, б/н с.Волиця, р. Лісна, р.Вива, р.Гниль, б/н Калинівка, р. Мочихвіст теж беруть початок в районі. Всі річки які протікають територією Черняхівського району беруть початок на території області.

Слід відмітити, що водність річок досить нерівномірна по сезонах року, в Черняхівському районі вона вища ніж у південному Чуднівському та центральному Житомирському районі. До 70% стоку річок припадає на весняну повінь або літні паводки і лише 30% - на решту року. В літню межень, значна частина рік і в тому числі р.Тетерів, яка є постачальником води м. Житомир пересихає, в основному, в верхів’ях.

Загалом по адміністративних районах зони обслуговування управління протікає 47 малих річок і одна середня р. Тетерів, їхня довжина складає – 811 км. Озера на території адміністративних районів зони діяльності управління відсутні.

В адміністративних районах обслуговування розташовані ставки на площі:

- Житомирський район - 98 шт. площа - 628,2 га;
- Черняхівський район - 53 шт. площа - 385,2 га;
- Чуднівський район - 305 шт. площа - 2189,4 га.

Загальна площа водосховищ розміщених на територіях діяльності управління складає 1301,3 га з проектним об’ємом 41,20 млн.м3 води.

Найбільшу в області площу водного дзеркала та відповідно і об’єм мають: Житомирське водосховище (390га, 13 000 тис.м3.), „Відсічне” (320 га, 10 200 тис. м.3), „Денишівське” (255,3 га, 12925 тис.м3.).

Водосховища використовуються для:
- енергетики (комплексно) „Ліщинське”, яке розміщене в с.Ліщин Житомирського району;
- водопостачання „Денишівське”, „Відсічне”;
- для технічного водопостачання Чуднівське та Житомирське;
- для загального водокористування Млинищанське та Рудня-Городищинське.

Водосховища створюють необхідні запаси води для потреб населення та об’єктів господарювання. Особливою актуальною ця тема є для міста Житомира, де основний водозабір для потреб міста здійснюється з „Відсічного водосховища ”.

Водні ресурси Житомирської області

Коростенське ЕД, обслуговує водні об’єкти Коростенського, Лугинського, Хорошівського районів. Це складний водогосподарський комплекс, до якого належать 55 річок загальною довжиною 881,3 км.

У Коростенському районі протікає 23 річки довжиною 389,6 км, у Лугинському – 15 річок довжиною 212,5 км, у Хорошівському районі 17 річок, довжина яких становить 279,6 км. В зоні діяльності управління нараховується також 120 ставків та 5 водосховищ, загальною площею водного дзеркала 2101,3 га.

Коростенське міжрайонне управління водного господарства, в межах наданих повноважень, забезпечує:

  • контроль виконання вимог водного законодавства підприємствами, установами, організаціями та громадянами;
  • контроль за режимами роботи водосховищ та водогосподарських систем;
  • виконання заходів, пов'язаних з попередженням шкідливої дії вод, включаючи протипаводковий захист населених пунктів та земель;
  • виконання природоохоронних заходів з метою охорони, збереження та відтворення водних ресурсів;
  • вирішення інших питань у галузі управління та контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів.

Райони обслуговування управління знаходяться в північній частині Житомирської області. Рельєф в основному рівнинний, підземні води приймають незначну участь в формуванні стоку рік. Основу стоку рік складають атмосферні опади. Водність річок досить нерівномірна по сезонах року та кліматичних зонах, густа гідрографічна сітка з малими ерозійним зрізом річкових долин, чередування піщаних дюн з заболоченими пониженнями між ними і широким розвитком боліт

Річки беруть початок в області. Тому у всіх орієнтовних водогосподарський розрахунках (плани водоспоживання, оперативні баланси ), як правило базується на стоку, що формується в межах області.

В межах зони діяльності Коростенського МУВГ 4 річки протікають по декілька районах, це р.Уж, р.Жерев, р.Лежня, р.Шестень. Також в зоні управління є дві середні річки:

  • р.Уж – загальною площею басейну 8080 км2(в межах області разом з притоками 6016 км2) і довжиною 256 км. (в межах області – 159 км.).
  • р.Ірша – загальною площею басейну 3070 км2(в межах області разом з притоками 3064 км2) і довжиною 132 км. (в межах області – 126 км.).

Гідрографічна мережа управління являється складовою частиною басейну Прип'ять. По умовах живлення і характеру водного режиму річки відносяться до змішаного типу живлення. Для водного режиму річок характерною є відносна розтягненість весняної повені, на яку припадає до 70% річного стоку. Повінь супроводжується широкими розливами, а також характерною є літньо - осіння межень, що порушується лише дощовими паводками, і зимова межень.

Переважна більшість водосховищ і ставків збудована на малих річках, за рахунок чого їх водний стік зарегульований до 55-70%. Технічний стан більш як 60 % водойм незадовільний, вони замулені на 15-40%.

Використовуються водосховища і ставки для водопостачання, гідроенергетики, протипаводкового захисту, риборозведення та інших народногосподарських потреб. Так, з 5 водосховищ використовується для енергетики - 2, питного водопостачання - 1, протипожежних цілей – 1.

В зоні діяльності управління, а також в Житомирській області найбільшим серед водосховищ є водосховище Іршанського гірничо - збагачувального комбінату (філія ЗАТ «Кримський Титан»), розташоване на р.Ірша смт.Нова Борова Хорошівського району. Площа водного дзеркала складає 691,6 га, об’єм 30,2 млн. м3 води.

По умовах живлення і характеру водного режиму річки в зоні діяльності Коростенського МУВГ відносяться до змішаного типу живлення, але більша частина річного стоку (до 70%) відноситься на період весняної повені. Виходячи з цього акумуляція стоку є чи не найважливішим комплексом заходів по забезпеченню галузей народного господарства у водних ресурсах.

Водопостачання районів використовується переважно підземними водами. В зоні діяльності управління за даними останньої інвентаризації нараховується 278 свердловини.

По Коростенському району – 138 шт.
По Лугинському району – 51 шт.
По Хорошівському району – 89 шт.